Årsmøte 2018

Årsmøte  GIL arraangeres mandag 5/3 kl 19.00 i Ofstad Samfunnshus..

Vanlige årsmøtesaker.

Sakliste kan lastes ned her.    Årsmøte 2018